ZTI.nl maakt gebruikt van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Je geeft toestemming om cookies te gebruiken overeenkomstig ons privacy en cookies beleid als je verder gaat op de site.

ZTI partner van TechValley

De regio Noord-Holland (Noord) kent een groot aantal innovatieve machinebouwers Allemaal spelen ze een belangrijke rol in de ontwikkeling en het toepasbaar maken van Smart Industry. Ondanks de grote verscheidenheid in producten en markten, hebben deze bedrijven een aantal gelijksoortige uitdagingen en vraagstukken op het gebied van ‘slimme’ machinebouw. Reden voor ZTI om een actieve bijdrage te leveren aan TechValley.

Naast het promoten van de technische industrie in Noord-Holland heeft TechValley zich ook tot doel gesteld het onderwijs en praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten. Omdat wij het belangrijk vinden dat scholieren zich interesseren voor techniek, bieden wij leerlingen stageplaatsen en afstudeerprojecten aan binnen het bedrijf. Projecten worden op een praktische manier ondersteund vanuit TechValley, waardoor beoogde innovaties beter en sneller tot stand kunnen komen.

Project: Automatisch beladen van machines voor de fruitverwerkende industrie

Wij weten vanuit de markt dat de vraag naar het automatisch  inzetten van vruchten in een machine groot is. Reden voor ons om te onderzoeken of dit mogelijk is met behulp van camera’s en robotica. Visiontechniek detecteert het fruit en beoordeelt het op positie en geschiktheid. Producten die niet aan de specificaties voldoen worden eruit gehaald. Goedgekeurde producten worden voorzichtig met een robotarm opgepakt op de juiste positie in de machine geplaatst. Scholieren en afstudeerders worden betrokken bij dit project en leren zo praktijktoepassingen van vision- en robotica techniek.

TechValley is een samenwerkingsverband dat is ontstaan op initiatief van ruim 35 Noord-Hollandse machinebouwers (het TechnoSpitsen netwerk), Koninklijke Metaalunie en FME. Partners in TechValley zijn Hogeschool Inholland Alkmaar en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Noord-Holland.