ZTI.nl maakt gebruikt van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Je geeft toestemming om cookies te gebruiken overeenkomstig ons privacy en cookies beleid als je verder gaat op de site.

Privacy Policy

ZTI heeft deze privacy verklaring opgesteld omdat wij deze zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van ZTI met persoonlijke informatie omgaan. 

Verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens van zakelijke relaties
Alle gegevens die ZTI verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt. De informatie die u aan ZTI geeft, wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens.

Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk. Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, klantnummer, postcode, emailadres).

Website www.zti.nl
Wij streven ernaar de veiligheid van uw gegevens tijdens doorgifte te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL) software, die de door u verstrekte gegevens versleutelt.

Als er vanaf uw IP-adres een fout wordt veroorzaakt op onze server, dan worden de foutmelding en uw IP adres verstuurd naar onze e-commerce partner zodat zij de fout kunnen oplossen. De foutmelding wordt na 30 dagen verwijderd uit alle systemen.

Cookies
Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts computers. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze site bevat links naar sites van (business) partners die niet tot ZTI behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

ZTI gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. We doen dit om zeker te weten dat de website voldoet aan de behoefte van de bezoeker. Daarnaast gebruiken we het om de website te verbeteren.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadfeeder. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot ZTI. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

ZTI zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

Contact opnemen met ZTI
Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, de site van ZTI of uw ervaringen met onze site, dan kunt u contact met opnemen met:

ZTI BV
De Dijken 1
1747 EE Tuitjenhorn
+31 (0)224 - 55 33 00